West flumen febricitantem

Západonilská horečka Západonilská horečka (anglicky: febrem flumen West) e virové onemocnění, které e způsobeno flavivirem (rodina Flaviviridae) označovaným jako západonilský virum. U většiny nemocných probíhá infekce zcela asymptomaticky. Inkubační doba

Lege plus