artificialis intelligentia,

Umělá inteligence (III, anglicky artificialis, AI) e obor informatiky zabývající se tvorbou strojů vykazujících známky inteligentního chování. Definice pojmu "inteligentní chování" e lotio předmětem diskuse, nejčastěji se jako etalon

Lege plus
Leave a comment